Agtergrond

In 1995 het ’n aantal belangrike Afrikaanse mediarolspelers kragte saamgesnoer om die Pendoring Reklametoekennings tot stand te bring met die doel om die skepping van Afrikaanse reklame te bevorder en te stimuleer.

In pas met die veranderende Suid-Afrikaanse landskap, het dié ondernemende projek sedertdien ontwikkel om alle inheemse tale in te sluit en in 2016 het al Suid-Afrika se inheemse tale vir die eerste keer in al die kategorieë op gelyke voet meegeding om Pendoring se gesogte goue en silwer trofeë.

Pendoring is ook uniek in soverre dit die enigste reklamekompetisie in SA is met beduidende kontantpryse, nie net vir die algehele wenners nie, maar ook vir goue en silwer wenners in elke kategorie.

Pendoring se hoogste eerbewyse, die Prestige- en Umpetha-toekennings, behels elk ’n oorsese studiereis van R100 000 vir onderskeidelik die algehele wenner van die beste Afrikaanse werk en die beste werk in ’n inheemse taal. Insgelyks ontvang die algehele studentewenners van die beste Afrikaanse werk en die beste werk in ’n inheemse taal elk R10 000. Daarbenewens ontvang elke wenner van 'n goue Pendoring R6 000, terwyl wenners van ’n silwer Pendoring elk met R2 500 wegstap.

Die besluit om die beste inheemse reklame op gelyke voet met Afrikaans te laat meeding en te bekroon, word allerweë beskou as 'n pionierstap en die betekenisvolste platform vir die erkenning van plaaslike skeppende werk deur skeppendes en bemarkers.

Stewig gevestig as ’n eg Suid-Afrikaanse bekroningsgeleentheid wat die land se ryk diversiteit ten toon stel, raak Pendoring die hart van die Suid-Afrikaanse nasie in soverre dit die gebruik van alle inheemse tale bevorder sodat elke taal sy regmatige plek in die reklame-omgewing kan inneem. Te meer: Pendoring skep ’n groter en wyer bewustheid van die impak en krag van moedertaal-bemarkingskommunikasie.

Navorsing het oor en oor bewys dat kommunikasie in ’n persoon se huistaal baie meer doeltreffend is as in ’n tweede of derde taal. Wanneer jy met mense in hul moedertaal kommunikeer, is hulle nie net geneig om die boodskap en al die nuanses duidelik te verstaan nie; emosioneel druk dit, by wyse van spreke, ook die regte knoppies wat verbruikers aanspoor om hul koppe, harte en beursies oop te maak. Bemarkers wat dít besef, kan bes moontlik groot voordeel daaruit trek om in ’n teikenmark se huistaal met die verbruikers te kommunikeer.

Daar is ’n goedgesinde onkunde en veronderstelling dat alle Suid-Afrikaners Engels verstaan, maar in werklikheid is meer as 90% Suid-Afrikaners se moedertaal nie Engels nie. Sommige insigte en ‘groot idees’ is so verskans in inheemse kultuur dat hulle hul impak verloor wanneer dit in Engels gekommunikeer word. Die 90%-mark vir moedertaalsprekers in Suid-Afrika kan eenvoudig nie geïgnoreer word nie.

Suid-Afrika se inheemse tale dra ruimskoots by tot die land se eiesoortigheid en is ’n skat wat gekoester moet word. Deur moedertaalreklame te eer en te bevorder, is Pendoring vasbeslote om voort te gaan om ’n bydrae te lewer tot die bewaring van al ons inheemse tale en die land se ryk diversiteit.