Ontvangers van die Legende-toekenning

2007


Johan Roux (postuum)

As baanbreker op die gebied van Afrikaanse en skeppende reklame het Johan Roux die doelpale verskuif deur nie net talle Pendoring-toekennings, met inbegrip van die Prestige-toekenning, te verower nie, maar ook talle ander gesogte bedryfspryse. Sy vernuf as kopieskrywer én skeppende hoof is legendaries.


2008


Francois de Villiers

Met sy skepping van “Yebo Gogo” (vir Vodacom) en “Met eish” (vir Klipdrift), het Francois de Villiers, voormalige uitvoerende skeppende hoof van Draftfcb, Kaapstad, en tans van Haas Collective, ook in Kaapstad, ’n reuse-bydrae gelewer om verbruikers se harte met eg Afrikaanse en Suid-Afrikaanse reklame te verower en dié sêgoed in die volksmond te verewig.


2011


Hennie Klerck

Hennie Klerck, die stigtersvennoot van Adverkor – later bekend as Klerck, Marais & Potgieter (KMP) en Saatchi & Saatchi Klerck & Barrett – is vereer vir sy pioniersrol in die bevordering van Afrikaanse reklame oor drie dekades heen.