Beoordeling

Alle werk word beoordeel aan die hand van die volgende riglyne:

  1. Innoverende konsep wat nuwe en vars denke inspireer.
  2. Uitstekende uitvoering.
  3. Relevansie tot die handelsnaam.
  4. Relevansie tot die teikengehoor.
  5. Relevansie tot gekose medium.

 

Pendoring-beoordelingspaneel


Wynand Botha, Skeppende hoof, Abnormal Group
André de Wet, Groephoof: Kopieskrywer, FCB Kaapstad
Nerine Gardiner, Senior kopieskrywer, Ninety9cents Communications Jhb
Pepe Marais, Groep: hoof skeppende beampte, Joe Public
Neo Mashigo, Skeppende vennoot, M&C Saatchi Group
Vumile Mavumengwana, Skeppende hoof/ontwerper, VM DSGN
Nkgabiseng Motau, Medestigter & Skeppende Hoof, Think Creative Hub
Annette Nel, Uitvoerende skeppende hoof, Baie-Lingual Concepts
Veli Ngubane, Hoof skeppende beampte, AVATAR
Mariana O’Kelly, Uitvoerende skeppende hoof, Ogilvy & Mather Jhb
Sibusiso Sitole, Uitvoerende skeppende hoof, The Odd Number
Willie Struwig, Skeppende hoof, Publicis Machine
Melusi Tshabalala, Uitvoerende skeppende hoof, Studio 214
Marius van Rensburg, Uitvoerende skeppende hoof, Ninety9cents Communications Kaapstad
Carl Willoughby, Uitvoerende skeppende hoof, Openco

 

Spesialis-beoordelaars

Louis Enslin (Radio), Eienaar/Ingenieur, Produce Sound
Richardt Strydom (Studente), Inhoudshoof, Breinstorm Brand Architects

 

Beoordelingsprosedure

Alle inskrywings word anoniem beoordeel. Dit beteken dat die beoordelaars nie weet watter agentskappe werk ingeskryf het nie of watter skeppende spanne daarvoor verantwoordelik is nie. Dit vergemaklik die proses om op meriete te beoordeel.

Die inskrywings word beoordeel volgens die kriteria hierbo en die puntetoekenning/stemming waarborg nie dat al die finaliste ’n toekenning gaan ontvang nie, of dat ’n toekenning in elke kategorie gedoen gaan word nie. Inskrywings in die hoofkategorieë kom in aanmerking vir die Prestige- en Umpetha-toekennings, Goud en Silwer, terwyl Vernufinskrywings in aanmerking kom vir ’n goue Vernuftoekenning of ’n Vernufsertifikaat.

Die beoordelaars se stemming is vertroulik en word slegs deur die jurievoorsitter en Pendoring-hoofbestuurder gesien. Beoordelaars mag nie vir hulle eie werk stem nie en mag ook nie aan enige gesprekke met betrekking tot hul eie werk deelneem nie. Beoordelaars mag nie gedurende die beoordeling inskrywings tussen kategorieë skuif nie.

Inskrywings word in twee rondes beoordeel. In die eerste ronde stem beoordelaars In/Uit vir elke inskrywing. Inskrywings wat in die eerste ronde die paal gehaal het, is nie finaliste nie. In die tweede ronde stem beoordelaars onafhanklik vir inskrywings wat dit deur die ronde gemaak het en ken punte tussen 0 en 100 toe. Alle beoordelaars se punte word elektronies ingedien en die punte word outomaties (deur ’n rekenaar) opgetel. Punte word dus nie deur ’n persoon opgetel nie. Die resultate vir elke ronde word uitgedruk en deur sowel die jurievoorsitter en Pendoring-hoofbestuurder onderteken.

Die finale puntetelling word nie met die beoordelaars gedeel nie en dit is die rol van die jurievoorsitter om die tellings na te gaan en te bepaal watter inskrywings bekroon gaan word.

Getekende eksemplare van die stembriewe word vir ’n jaar ná beoordeling bewaar.

Die beoordelingsproses en resultate word onafhanklik geoudit en gesertifiseer.

 

Gesprekvoering gedurende beoordeling

  1. Alle gesprekke moet in die teenwoordigheid van die voorsitter van die beoordelaarspaneel plaasvind.
  2. Beoordelaars mag nie aan ’n bespreking van hul eie inskrywing deelneem nie. Gedurende ’n bespreking van hul werk moet hulle die lokaal verlaat. Indien nodig, kan die jurievoorsitter en Pendoring-hoofbestuurder privaat vrae aan die beoordelaar rig en dienooreenkomstig terugvoering gee aan die beoordelaarspaneel.
  3. Beoordelaars sal toegelaat word om ’n bespreking te begin waar die positiewe aspekte van die werk aangedui word, maar mag nie negatiewe opmerkings maak nie.
  4. Indien ’n beoordelaar enige beswaar teen ’n inskrywing het, byvoorbeeld as hy/sy voel dat ’n konsep nie nuut is nie en “al vantevore gedoen is”, of hy/sy bevraagteken die uitsendings-/verskyningsdatum, moet hy/sy dit met die jurievoorsitter en die Pendoring-hoofbestuurder bespreek. Die paneel moet die inskrywing as “onskuldig totdat dit skuldig bevind word” beskou en dienooreenkomstig beoordeel. Beoordelaars mag nie beïnvloed word deur onbewese negatiewe opmerkings nie. Die jurievoorsitter, met die hulp van die Pendoring-hoofbestuurder, sal ’n besluit neem oor elke beswaar/navraag. Op hierdie manier sal die inskrywing nie in gedrang gebring word nie, sou die beswaar ongegrond wees (byvoorbeeld as die inskrywing wel aan die vereistes vir uitsending/verskyning voldoen het).
  5. Tydens die beoordelingsproses mag beoordelaars onder geen omstandighede negatiewe opmerkings maak nie, byvoorbeeld “dit is al vantevore gedoen nie”.

 

Resultate

Die finaliste word op Donderdag, 21 September 2017 bekendgemaak.

Die wenners word op 27 Oktober 2017 tydens die gala-aand by Vodacom World, Midrand bekendgemaak.