Kategorieƫ

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.  Alle inskrywings moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

Elke inskrywing moet afsonderlik ingestuur word, tensy anders vermeld. Plakkate moet bv. afsonderlik ingeskryf word, nie as een (1) van vele nie. As die beoordelaarspaneel besluit dat verskillende inskrywings saam ’n veldtog verteenwoordig, kan die inskrywings vir ’n veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Bestudeer asb. die voorbereidingsriglyne vir die inskrywingsformaat.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Indien dit nodig geag word, mag die inskrywing van twee (2) minute vergesel word van die vollengte weergawe. Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” vir meer inligting.

Wanneer verskeie elemente van ’n veldtog in verskillende kategorieë ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. As die beoordelaars nie die elemente wat relevant is vir die kategorie geredelik kan ontsyfer nie, sal dit teen jou inskrywing tel.

 

1. Kommunikasie-Ontwerp

 

Subkategorieë:

1.1  Handelsnaam-identiteit & Kollaterale Ontwerp

 • Logo’s: Individuele logo-ontwerp wat verwysingsmateriaal mag insluit om die ontwikkeling van die logo en sy toepassing te toon.
 • Identiteitsprogramme: Dit moet minstens drie (3) elemente van ’n handelsnaam-identiteit insluit, soos ’n logo, visitekaartjies, briefhoofde en koeverte. Dit mag ook digitale komponente insluit.
 • Plakkate en buitelugborde: Plakkate wat in die gedrukte kategorie ingeskryf word, mag nie in die kategorie kommunikasie-ontwerp ingeskryf word nie. Kies asb. die toepaslikste kategorie vir jou inskrywing. Individuele plakkate wat deel vorm van ’n veldtog, moet afsonderlik ingeskryf word. BYVOORBEELD: Drie (3) plakkate wat ’n veldtog vorm, moet drie (3) inskrywings wees.
 • Direkte en promosionele posstukke: Dit sluit in items wat gepos word deur middel van standaardpos of koerierdienste, met inbegrip van driedimensionele stukke.
 • Algemene kollaterale werk: Alle los ontwerpelemente met inbegrip van verkooppunt- en winkelreklame, promosies, kalenders en etikette. LET WEL: Alle items wat met behulp van posdienste versprei word, moet in die kategorie Direkte en Promosionele Pos ingeskryf word, bv. kaartjies en uitnodigings.
 • Skeppende gebruik van Papier:  ’n Kategorie vir enige innoverende gebruik van papier in ontwerp. BYVOORBEELD:  ’n Inskrywing in Algemene Kollateraal kan ook hier ingeskryf word om oorweeg te word vir die Skeppende Gebruik van Papier-toekenning.

1.2  Driedimensionele & Omgewingsontwerp

 • Verpakkings- & Nywerheidsontwerp: Dit sluit in alle handelsnaamverpakking en produkte wat spesifiek geskep is om ’n handelsnaam te bevorder, byvoorbeeld ’n parfuumbottel, voedselverpakking, ens.

1.3  Publikasie-ontwerp

 • Slegs fisieke publikasies. Dit sluit in boekontwerp en tydskrif-/koerantvoorbladontwerp, jaarverslae, brosjures en tegniese literatuur, ens. Of volledige publikasies, byvoorbeeld jaarverslae, tydskrifte, koerante, handleidings, ens.

1.4  Mobiele & Digitale Grafiese Ontwerp

 • Uitsaai-ontwerp & Grafika: Handelstasie- en kanaalhandelsmerking met inbegrip van: logo’s, tussenbladsye, identiteit, TV-kanaalhandelsmerking, programhandelsmerking, bewegende grafiese ontwerp, ens. LET WEL: Kan vervaardig word deur gebruik van animasie of verfilmde materiaal, maar geen gebruik van bestaande filmmateriaal (byvoorbeeld geredigeerde materiaal van inhoud wat op die stasie gebruik is, is NIE toelaatbaar NIE. Dit sluit nie in TV-inhoudspromosies of -lokprente nie – dit moet ingeskryf word in die TV-, Rolprent- & Videokategorie.) Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Lees die “Voorbereidingsriglyne” vir meer inligting.
 • Ontwerp vir Digitaal: ’n Nuwe kategorie in 2017 om die belangrike rol van ontwerp in digitale media te erken. Enige digitale platform kan hier ingeskryf word en die beoordelaarspaneel sal die innoverende gebruik van grafiese ontwerp op die platform oorweeg. Voorbeelde sluit in animasie, bewegende grafiese en stil-ontwerp – webwerwe, mobiel, interaktiewe toepassings, publikasie-ontwerp, ens. LET WEL: Inskrywings in die digitale kategorie kan ook hier ingeskryf word. Alle inskrywings kan ook in die Vernufkategorie: Ontwerp ingeskryf word.

1.5  Gemengdemedia-veldtog: Ontwerp

 • ’n Minimum van drie (3) ontwerpelemente word verlang byvoorbeeld identiteitsprogram, binneversiering, verpakkingsontwerp, ens.

1.6  Vernuf: Ontwerp

 • Die beoordelaarspaneel sal die vernufinskrywings beoordeel na gelang van die mate waarin die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt. Die vernuf sal in die volle konteks van die inskrywing oorweeg word, byvoorbeeld die vernuf moet integraal deel wees van die konsep van die inskrywing en moet dit ondersteun. Dit moes dus nie oorbodig en losstaande wees nie. Met ander woorde, die vernuf moet waarde toevoeg tot die inskrywing.
 • Alle vernufinskrywings moet individueel ingeskryf word. Byvoorbeeld, drie (3) veldtog-advertensies moet individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Subkategorieë:

 • 1.6.1    Fotografie
 • 1.6.2    Kopie/skryfwerk vir ontwerp
 • 1.6.3    Illustrasie
 • 1.6.4    Tipografie

 

 

2. Digitale & Interaktiewe Kommunikasie

        Geborg deur Netwerk24, digitale tuiste van Die Burger, Beeld, Volksblad en Rapport

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.  Alle inskrywings moet vergesel word van subtitels en vertalings.

Die kategorie sluit in alle tafelrekenaarwerk, aanlyn, mobiel (selfone en tablette) en spesiale digitale koppelstukke (interfaces).

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe jy jou werk moet inskryf.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot TWEE (2) minute beperk word. Indien dit nodig geag word, mag die inskrywing van twee (2) minute vergesel word van die vollengte weergawe. Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” vir meer inligting.

Wanneer basies dieselfde werk in meer as een (1) kategorie ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. Maak dus seker dat die beskrywing van jou inskrywing toepaslik is vir die kategorie. Wanneer jy ’n oorsig-video verskaf, word dit sterk aanbeveel dat die aanbieding pasgemaak of aangepas word om die mees relevante elemente vir die gekose kategorie te beklemtoon. As die beoordelaars nie die elemente wat relevant is vir die kategorie geredelik kan ontsyfer nie, sal dit teen jou inskrywing tel.

Dit sluit in alle tafelrekenaarwerk, aanlyn, mobiel (telefone en tablette) en digitale kommunikasie.

LET WEL: Handelsnaaminhoud kan in enige van die subkategorieë hieronder ingeskryf word, afhangend van die medium wat gebruik word. ’n Handelsnaaminhoud-veldtog kan ingeskryf word in die kategorie Digitale Geïntegreerde Veldtog, asook in die kategorie Geïntegreerde Veldtog.

 

Subkategorieë:

2.1   Webwerf of Mikrowerf

 • Webwerf: ’n Webwerf word gedefinieer as ’n langtermyn platform wat vir ’n volgehoue tydperk die hoof-aanlyn-verteenwoordiging van ’n handelsnaam is, bv. www.toyota.co.za of ’n webwerf wat vir ’n spesifieke produk of sub-handelsnaamervaring geskep is, bv. Glade-fees 2014.

2.2  Sosiale Media

 • Sluit in die skepping van sosiale platforms, die gebruik van bestaande sosiale platforms en gebruiker-gegenereerde inhoud.
 • Alleenstaande aanlyn-video word NIE hierby ingesluit NIE – dit moet onder TV, Rolprent & Video ingeskryf word.

2.3  Mobiele media

 • Mobiele toepassings, mobiele werwe, handelsnaamspeletjies wat spesifiek vir slimfone en/of tablette geskep is.

2.4  Vertoonreklame

 • Betaalde mediaruimte op ’n derdeparty-platform, met inbegrip van banieradvertensies, tussenbladsye (interstitial pages) en uitskietvensters (pop-up windows), ens. Elke banieradvertensie in ’n veldtog moet afsonderlik ingeskryf word. Internetvideo-advertensies (bv. YouTube betaalde reklame) moet ingeskryf word onder TV, Rolprent & Video.

2.5  Digitale toepassings, Speletjies & Interaktiewe Instrumente

 • Handelsnaamrelevante toepassings, met inbegrip van aktiewe tafelrekenaarskerms, handelsnaamtegnologie, korporatiewe aanbiedings, aflaaibare klein tafelrekenaar-toestelle (widgets), speletjies wat spesifiek vir ’n handelsnaam geskep is, installasies, intelligente toepassings met Internetverbinding, kiosks en tastafels (touch tables).
  Raadpleeg ook “Mobiele Toepassings & Werwe” vir jou inskrywing.

2.6  Digitale Geïntegreerde Veldtog

 • Moet ’n digitaal-gedrewe veldtog wees met drie (3) verskillende digitale elemente, byvoorbeeld mikrowerf, sosiale media en mobiele media.

2.7  Digitale Vernuf

 • LET WEL: Animasie, Illustrasie, Fotografie en Grafiese Ontwerp het alles geskuif na Kommunikasie-ontwerp – Ontwerp vir Digitaal.
 • Werk mag ook weer ingeskryf word in alle relevante Vernufkategorieë.
 • Die beoordelaarspaneel sal die Vernufinskrywings beoordeel na gelang van die mate waarin die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt. Die vernuf sal in die volle konteks van die inskrywing oorweeg word, byvoorbeeld die vernuf moet integraal deel wees van die konsep van die inskrywing en moet dit ondersteun. Dit moes dus nie oorbodig en losstaande wees nie. Met ander woorde, die vernuf moet waarde toevoeg tot die inskrywing.
 • Alle vernufinskrywings moet individueel ingeskryf word. Byvoorbeeld, banieradvertensies moet individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Subkategorieë:

 • 2.7.1   Gebruikerservaring-ontwerp
 • 2.7.2   Skryfkuns
 • 2.7.3   Gebruik van Tegnologie
 • 2.7.4   Musiek en Klankontwerp

 

 

3. Televisie-, Rolprent- & Videokommunikasie

         Geborg deur kykNET

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. LET WEL: Alle werk moet vergesel word van subtitels en vertalings.

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe jy jou werk moet inskryf.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Indien dit nodig geag word, mag die inskrywing van twee (2) minute vergesel word van die vollengte weergawe.

Wanneer verskeie elemente van ’n veldtog in verskillende kategorieë ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. As die beoordelaars nie die elemente wat relevant is vir die kategorie geredelik kan ontsyfer nie, sal dit teen jou inskrywing tel.

 

Subkategorieë:

3.1   Televisie/Rolprentteater met ’n produksiebegroting bó R1 miljoen

 • Inskrywings moet ontwerp wees vir uitsending en moes eers op televisie of in rolprentteaters vertoon gewees het.

3.2  Televisie/Rolprentteater met ’n produksiebegroting onder R1 miljoen

 • Inskrywings moet ontwerp wees vir uitsending en moes eers op televisie of in rolprentteaters vertoon gewees het.                             

3.3   Internetvideo

 • Video’s wat spesifiek geskep is vir die Internet of mobiele kommunikasie. Dit sluit in virale video’s en promosies.

3.4  TV-lokprente en Inhoudspromosies

 • Dit sluit in alle promosies vir uitsendingsinhoud. Bestaande materiaal mag gebruik word, bv. materiaal van die inhoud van ’n program wat vertoon is.

LET WEL: Dit sluit nie stasie- en kanaalhandelsmerking, met inbegrip van logo’s en tussenbladsye in nie – dit moet ingeskryf word in die kategorie Bewegende Grafiese Ontwerp.

3.5  Ander Skerms

 • Video wat spesifiek geskep is vir uitsending op ander skerms – TV, rolprentteater of die Internet uitgesluit. Dit sluit in winkels, wagkamers, invlug, stadions, buitelugskerms, lughawens, geleenthede en korporatiewe video.

LET WEL: Maak asb. seker dat jou beskrywing die konteks verduidelik en hoe die materiaal besigtig is. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf enige resultate tot jou beskikking.

3.6  Handelsnaaminhoud-video

 • Handelsnaaminhoud sluit in die integrasie van ’n handelsnaam en ’n inhoudsplatform – óf voorafvervaardig óf spesifiek vervaardig met die doel om die handelsnaam te bevorder.
 • Die handelsnaam mag ’n inhoudsinstrument wees spesifiek om die handelsnaam ten toon te stel, byvoorbeeld ’n werklikheidsreeks wat deur die handelsnaam geborg word en die handelsnaam met die boodskap en inhoud integreer OF die handelsnaam mag saam met ’n onafhanklike vervaardiger werk deur die handelsnaam met ’n bestaande inhoudsplatform te integreer, byvoorbeeld deur elemente van die handelsnaam deurlopend in ’n televisiereeks of in een of meer episodes van die reeks te integreer.
 • Handelsnaaminhoud-video sluit die volgende in: ’n Vollengte rolprent of minireeks wat vir vrystelling op televisie, in rolprentteaters, op DVD of aanlyn vervaardig is. Dit sluit alle genres in – fiksie, werklikheid, dokumentêr en vermaak.

LET WEL: Maak asb. seker dat die beskrywing van jou inskrywing die konteks verduidelik, asook hoe die materiaal besigtig was. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

3.7  Musiekvideo’s

 • Sluit in alle video met die spesifieke doel om kunstenaars te bevorder. Die beoordelaarspaneel sal innovasie in die skepping van die video beoordeel.

3.8  Televisie-, Rolprent- & Videovernuf

 • Alle werk mag ook in die relevante Vernufkategorieë ingeskryf word.
 • Die beoordelaarspaneel sal die Vernufinskrywings beoordeel na gelang van die mate waarin die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt. Die vernuf sal in die volle konteks van die inskrywing oorweeg word, byvoorbeeld die vernuf moet integraal deel wees van die konsep van die inskrywing en moet dit ondersteun. Dit moes dus nie oorbodig en losstaande wees nie. Met ander woorde, die vernuf moet waarde toevoeg tot die inskrywing.
 • Alle vernufinskrywings moet individueel ingeskryf word. Byvoorbeeld, drie (3) advertensies van ’n veldtog moet elk individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word. 

Subkategorieë:

 • 3.7.1    Regie
 • 3.7.2    Kinematografie
 • 3.7.3    Skryfkuns
 • 3.7.4    Produksie-ontwerp
 • 3.7.5    Animasie
 • 3.7.6    Spesiale visuele effekte
 • 3.7.7    Redigering
 • 3.7.8    Oorspronklike Musiek & Klankontwerp
 • 3.7.9    Uitvoering
 • 3.7.10  Beste gebruik van gelisensieerde musiek

 

 

4. Gedrukte Kommunikasie

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle inskrywings moet vergesel word ’n Engelse vertaling.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking. Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word.

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe om jou inskrywing in te dien.

’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk voorberei en ingedien word (bv. drie (3) plakkate mag nie as een inskrywing saamgevoeg word nie). Indien die beoordelaars sou besluit dat verskeie stukke ’n veldtog verteenwoordig, sal dit in een (1) veldtogtoekenning gekombineer word.

Alle inskrywings mag slegs een keer in die volgende kategorieë ingeskryf word: koerante, tydskrifte en plakkate.

 

Subkategorieë:

 4.1  Koerantreklame 

 • Sluit in alle advertensies in Koerante wat standaard-reklameruimte gebruik. 
 • Sluit ook in: Taktiese gebruik van die gedrukte medium: Nie-tradisionele en spesiale gebruik van koerante, byvoorbeeld volledige artikels of insetsels; gebruik van kantruimtes, bladsynommers, inhoud in ’n publikasie, katalogusse, verpakking, bande, uitskiet, 3D, ens.

4.2  Tydskrifreklame

 • Sluit in alle advertensies in Tydskrifte wat standaard-mediaruimte gebruik.
 • Sluit ook in: Taktiese gebruik van die gedrukte medium: Nie-tradisionele en spesiale gebruik van tydskrifte, byvoorbeeld volledige artikels of insetsels; gebruik van kantruimtes, bladsynommers, inhoud in ’n publikasie, katalogusse, verpakking, bande, uitskiet, 3D, ens.

4.3  Binnenshuise plakkate

 • Plakkate vir binnenshuise doeleindes pleks van buitenshuis, bv. plakkate vir winkels, supermarkte, motorvertoonlokale, apteke, hospitale, skole, banke, kantore, residensiële geboue, tentoonstellings, museums, galerye, ens.
 • Alle Buitelug- en Lamppaalplakkate moet in die kategorie Buitenshuis ingeskryf word.
 • Plakkate wat reeds in die Kommunikasie-ontwerpkategorie ingeskryf is, mag nie in die kategorie Gedrukte Kommunikasie ingeskryf word nie.

4.4  Handelsnaaminhoud – Drukmedia

 • Handelsnaaminhoud sluit in die integrasie van ’n handelsnaam en ’n inhoudsplatform – óf voorafvervaardig óf spesifiek vervaardig met die doel om die handelsnaam te bevorder.
 • Die handelsnaam mag ’n inhoudsinstrument skep spesifiek om die handelsnaam ten toon te stel, byvoorbeeld ’n verbruikerstydskrif wat deur die handelsnaam gepubliseer word en die handelsnaam met die boodskap en inhoud OF die handelsnaam integreer OF die handelsnaam mag saam met ’n onafhanklike vervaardiger werk deur die handelsnaam met ’n bestaande inhoudsplatform te integreer, byvoorbeeld deur elemente van die handelsnaam in die bestaande publikasie in te voeg (soos ’n betaalde artikel in ’n tydskrif).
 • Handelnaamsinhoud – Drukmedia sluit in boeke, tydskrifte, koerante en oorspronklike inhoud. Dit sluit alle genres in – fiksie, werklikheid, dokumentêr of vermaak.

LET WEL: Maak asb. seker dat die beskrywing van jou inskrywing die konteks verduidelik, asook hoe die materiaal besigtig was. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking. 

4.5  Drukmedia/Buitenshuis & Buitelug – Vernuf

 • Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe om jou inskrywing in te dien.
 • Die beoordelaarspaneel sal die Vernufinskrywings beoordeel na gelang van die mate waarin die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt. Die vernuf sal in die volle konteks van die inskrywing oorweeg word, byvoorbeeld die vernuf moet integraal deel wees van die konsep van die inskrywing en moet dit ondersteun. Dit moes dus nie oorbodig en losstaande wees nie. Met ander woorde, die vernuf moet waarde toevoeg tot die inskrywing.
 • Alle vernufinskrywings moet individueel ingeskryf word. Byvoorbeeld, drie (3) advertensies van ’n veldtog moet elk individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.

LET WEL: Inskrywings vir die kategorie Kommunikasie-ontwerp moet in die kategorie Ontwerp-vernuf ingeskryf word, nie hier nie.

Subkategorieë:

 • 4.5.1   Kunsleiding
 • 4.5.2   Skryfkuns
 • 4.5.3   Fotografie
 • 4.5.4   Illustrasie
 • 4.5.5   Tipografie

 

 

5. Radiokommunikasie

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle inskrywings moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe om jou inskrywing in te dien.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Indien dit nodig geag word, mag die volledige werk die 2-minute inskrywing vergesel. Indien die beoordelaars sou besluit dat verskeie stukke ’n veldtog verteenwoordig, sal dit in een (1) veldtogtoekenning gekombineer word. Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” vir meer inligting.

 

Subkategorieë:

5.1  Radiostasie-handelsflitse

 • Sluit in alle radio-advertensies wat op radiostasies uitgesaai is, uitsaai- of Internetradio.

5.2  Internet- & Mobiele Radio-advertensies

 • Sluit in klankgrepe wat via die Internet of Mobiele media versprei word, met inbegrip van potgooie, e-pos, webwerf-afladings, ens.

 5.3 Handelsnaaminhoud  – Radio

 • Handelsnaaminhoud sluit in die integrasie van ’n handelsnaam en ’n inhoudsplatform – óf voorafvervaardig óf spesifiek vervaardig met die doel om die handelsnaam te bevorder.
 • Die handelsnaam mag ’n inhoudsinstrument skep spesifiek om die handelsnaam ten toon te stel, byvoorbeeld ’n werklikheidsreeks wat deur die handelsnaam geborg word en die handelsnaam met die boodskap en inhoud integreer OF die handelsnaam mag saam met ’n onafhanklike vervaardiger werk deur die handelsnaam by ’n bestaande inhoudsplatform te integreer, byvoorbeeld deur elemente van die handelsnaam in ’n volledige reeks, of in een of meer episodes in te sluit.
 • Handelnaamsinhoud – Radio sluit in: enkelprogramme, minireeks spesifiek vir radio vervaardig, radiodekking van geleenthede, ens. Dit sluit alle genres in – fiksie, werklikheid, dokumentêr of vermaak.

LET WEL: Maak asb. seker dat die beskrywing van jou inskrywing die konteks verduidelik, asook hoe die materiaal besigtig was. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

5.4  Radio – Vernuf

 • Alle vernufinskrywings moet individueel ingeskryf word. Byvoorbeeld, drie (3) advertensies van ’n veldtog moet elk individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.
 • Die beoordelaarspaneel sal die Vernufinskrywings beoordeel na gelang van die mate waarin die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt. Die vernuf sal in die volle konteks van die inskrywing oorweeg word, byvoorbeeld die vernuf moet integraal deel wees van die konsep van die inskrywing en moet dit ondersteun. Dit moes dus nie oorbodig en losstaande wees nie. Met ander woorde, die vernuf moet waarde toevoeg tot die inskrywing.

Subkategorieë:

 • 5.4.1           Regie
 • 5.4.2           Skryfkuns
 • 5.4.3           Oorspronklike Musiek en Klankontwerp
  • Vir die komposisie van ’n uitstaande, oorspronklike stuk musiek en/of klankeffekte ontwerp vir radio, as gevolg waarvan die vernuf van die komponis/klankontwerper uniek is en die advertensie veel groter trefkrag het. Let asb. op dat slegs oorspronklike musiek/klankbane hier ingeskryf mag word. Bestaande gelisensieerde musiek/snitte mag nie ingeskryf word nie.
 • 5.4.4           Uitvoering
  • Vir ’n uitstaande uitvoering/vertolking in ’n radio-advertensie deur die stemkunstenaar wat die gehalte van die advertensie verbeter. Die Vernuftoekenning gaan aan die uitvoerende kunstenaar.

 

 

6. Buitelug & Buitenshuis

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle inskrywings moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe om jou inskrywing in te dien.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Indien dit nodig geag word, mag die volledige werk die 2-minute inskrywing vergesel.

Wanneer veelvoudige elemente van ’n veldtog in verskillende kategorieë ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. As die beoordelaars nie geredelik kan ontsyfer watter elemente vir ’n bepaalde kategorie oorweeg moet word nie, sal dit teen jou inskrywing tel. Wanneer ’n oorsig-video verskaf word, word dit sterk aanbeveel dat die aanbieding pasgemaak of aangepas word om die mees relevante elemente vir die gekose kategorie te beklemtoon.

Drie (3) buitelugborde wat elk deel vorm van ’n veldtog, moet as afsonderlike inskrywings ingedien word, en nie as een (1) inskrywing nie. Indien die beoordelaars sou besluit dat verskeie stukke ’n veldtog verteenwoordig, sal dit in een (1) veldtogtoekenning gekombineer word. Afsonderlike Lamppaal-uitvoerings kan egter uit meer as een plakkaat bestaan, solank die plakkate in volgorde werk en saam besigtig moet word as ’n enkele konsep.

LET WEL: Vernufinskrywings vir Buitelug & Buitenshuise media moet in die Gedrukte/Buitelug- & Buitenshuise Vernufkategorie ingeskryf word.

 

Subkategorieë:

6.1   Buitelug Media

 • Alle vaste buitelug-mediaruimtes, met inbegrip van buitelugborde, elektroniese skerms, bushaltes en lamppaalreklame.

6.2  Omgewings- & Alternatiewe Media

 • Alle vryformaat, nie-tradisionele mediavorme, met inbegrip van geboubedekkings, pamflette, kiosks, muurpanele, handelsware wat nie tevore in media gebruik is nie, sportvelde, promosionele geskenke en monsters (samples).

LET WEL: Dit SLUIT UIT aktiverings waar lewende akteurs/kunstenaars gebruik word. Dit moet ingeskryf word in die kategorie  “Lewende Gebeurtenisse, Aktiverings en Borgskap – Lewende Aktiverings”.

6.3  Winkel

 • Sluit in alle promosionele media in winkels, met inbegrip van alle algemene areas in die winkelomgewing: hysers, verkooppunt, promosionele handelsmerking, trappe/roltrappe, winkelwaentjies, waskamerreklame, toonvenster-uitstallings, ens.

LET WEL: Dit SLUIT UIT plakkate in ’n winkel. Winkelplakkate moet in die kategorie Binnenshuise Plakkate ingeskryf word.

6.4  Bewegende Pad-/Lugvervoer

 • Sluit enigiets in wat ’n padvoertuig behels (motors, motorfietse, busse, taxi’s, vragmotors) of lugvervoer en swewende voorwerpe (vliegtuie, ballonskepe (blimps), helikopters, opblaasartikels (inflatables), warmlugballone, ens.)

6.5  Direkte posbemarking

 • Plat en driedimensionele media wat deur middel van konvensionele posversending, koerier of per hand afgelewer word, met inbegrip van kaartjies, katalogusse, geskenke, uitnodigings, promosies, monsters, ens.

 

 

7. Lewende Gebeurtenisse/Geleenthede, Aktiverings & Borgskap

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle inskrywings moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” oor hoe om jou inskrywing in te dien.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Indien dit nodig geag word, mag die volledige werk die 2-minute inskrywing vergesel. Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” vir meer inligting.

Wanneer veelvoudige elemente van ’n veldtog in verskillende kategorieë ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. As die beoordelaars nie geredelik kan ontsyfer watter elemente vir ’n bepaalde kategorie oorweeg moet word nie, sal dit teen jou inskrywing tel. Wanneer ’n oorsig-video verskaf word, word dit sterk aanbeveel dat die aanbieding pasgemaak of aangepas word om die mees relevante elemente vir die gekose kategorie te beklemtoon.

 

Subkategorieë:

7.1   Lewende Gebeurtenisse/Geleenthede

 • Sluit in interne en eksterne geleenthede, met inbegrip van handelsnaaminhoud (bv. veilings, opvoedkundig, handelsnaaminhoud, konferensies, bekendstellings, motivering, rondreisende aanbiedings (road shows), vertonings, diens & maatskaplike verantwoordelikheid, ens.
 • ’n Lewende gebeurtenis moet ’n genooide gehoor hê.
 • ’n Lewende/regstreekse gebeurtenis/geleentheid moet ’n genooide gehoor hê. AKTIVERINGS MOET NIE HIER INGESKRYF WORD NIE.

7.2  Lewende Aktiverings

 • Inskrywings sluit in enige handelsnaamaktivering waar lewende optrede/rolspel/toneelspel die primêre meganisme is, met ’n toevallige gehoor wat nie genooi is nie.
 • Handelsnaamaktiverings en promosies wat promosionele personeel gebruik, moet in die kategorie Omgewings- & Alternatiewe Media ingeskryf word.

LET WEL:  Promosies waar monsters uitgedeel word met geen diepgaande lewende interaksie nie, is UITGESLUIT. Aktiverings waar die primêre boodskap hoofsaaklik deur middel van ’n digitale medium, elektroniese buitelugbord of ander toestel gekommunikeer word, is ook UITGESLUIT.

7.3  Borgskappe

 • Met inbegrip van borgskap van verbruikersgerigte sport- en lewenstyl-gebeurtenisse/geleenthede. Inskrywings in hierdie kategorie moet borg- en gehoordeelname deur middel van kaartjie-aankope toon, byvoorbeeld vir sportgeleenthede en sosiale aktiwiteite.

LET WEL: Geleenthede met ’n genooide gehoor wat nie toegang betaal nie, moet in die kategorie Lewende Gebeurtenisse ingeskryf word.

7.4  Lewende Vernuf

 • Die beoordelaarspaneel sal die vernufinskrywings beoordeel na gelang van die mate waarin die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt. Die vernuf sal in die volle konteks van die inskrywing oorweeg word, byvoorbeeld die vernuf moet integraal deel wees van die konsep van die inskrywing en moet dit ondersteun. Dit moes dus nie oorbodig en losstaande wees nie. Met ander woorde, die vernuf moet waarde toevoeg tot die inskrywing.
 • Alle vernufinskrywings moet individueel ingeskryf word. Byvoorbeeld, banieradvertensies moet individueel ingeskryf word, nie verskeie as een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Subkategorieë:

 • 7.4.1.                     Regie
  • Waar dit duidelik geblyk het dat die regisseur ’n groot invloed op die algehele vernuf gehad het en dus die sukses van die geleentheid.
 • 7.4.2                      Skryfkuns
  • Vir uitstaande en oorspronklike konsep en teks/draaiboek.
 • 7.4.3                      Kunsleiding/Stilering
  • Vir uitstaande kunsleiding van ’n aanbieding of aktivering, met inbegrip van stelontwerp, stelinkleding, rekwisiete en kostuums.
 • 7.4.4                      Oorspronklike Musiek & Klankontwerp
  • Vir die komposisie van ’n uitstaande, oorspronklike stuk musiek of klankeffekte-ontwerp, wat ’n unieke klankbaan verseker en die trefkrag van die geleentheid/aktivering in ’n groot mate verhoog het. Let asb. op dat net oorspronklike musiek/klankbane hier oorweeg sal word.
 • 7.4.5                      Uitvoering
  • Vir ’n uitstaande vertolking deur die akteur(s) en stemkunstenaar(s) wat die gehalte van die geleentheid/aktivering verhoog.
 • 7.4.6                      Gebruik van Tegnologie
  • Innovering in die gebruik van tegnologie vir ’n lewende gebeurtenis/geleentheid. Die tegnologie moet waarde toevoeg tot die algehele ervaring en handelsnaamaanbod. Sluit in beligting, verhoogaanbieding en enige ander tegniese elemente wat waarde toevoeg tot die geleentheid.
 • 7.4.7                      Video & Bewegende Grafiese Ontwerp
  • Dit sluit in alle elektroniese materiaal wat geskep is vir skerms by die geleentheid/gebeurtenis. Die videomateriaal moet waarde toevoeg tot die algehele ervaring van die geleentheid.

 

 

8. Oorspronlik Afrikaans

          Geborg deur Virseker

 

 • Alle reklamemediums is ingesluit.
 • Enige advertensie wat oorspronklik in Afrikaans gekonseptualiseer en geskep is, mag ingeskryf word.
 • Hierdie kategorie is net oop vir Afrikaanse inskrywings.

LET WEL:  Elke element moet afsonderlik ingeskryf word.

 

 

9. Kleinhandelkommunikasie

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle werk moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

 • Alle reklamemediums is ingesluit.
 • Reklame met behulp waarvan kleinhandelaars ’n bewustheid van, en ’n belangstelling in hul produkte en dienste bevorder in ’n poging om verkope aan verbruikers te stimuleer.
 • Enige produk of diens wat deur die kleinhandelsektor of enige kleinhandelwinkel verkoop of bemark word, byvoorbeeld ’n afdelingswinkel, emporium, afslagwinkel of afslagwinkel wat goedere teen ’n laer prys aanbied.

LET WEL:  Elke element moet afsonderlik ingeskryf word.

 

 

10. Geïntegreerde Veldtog

            Geborg deur Toyota

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle werk moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

’n Kategorie wat voorsiening maak vir kommunikasieveldtogte oor veelvoudige media heen – ’n minimum van drie (3) verskillende soorte mediatipes word verlang.

Voorbeeld: ’n veldtog kan televisie, radio en buitelug insluit; OF binneversiening, plakkate en aanlyn. Dit is belangrik dat die media as ’n hegte veldtog saamwerk en inskrywings moet die integrasie van die verskillende mediaplatforms verduidelik.

Maak asseblief seker dat jy soveel inligting moontlik as agtergrond vir jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing deur alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet tot twee (2) minute beperk word. Oorspronklike, vollengte video-inhoud mag ingedien word en mag die oorsig-video vergesel as afsonderlike media-elemente.

Bestudeer die “Voorbereidingsriglyne” vir meer inligting.

Geïntegreerde Veldtog-inskrywings kan uit veelvoudige stukke bestaan wat alreeds as enkelinskrywings in ander kategorieë ingeskryf is.

 

 

11. Studentetoekennings

 

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees. Alle inskrywings moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

Studente-inskrywings moet geskep word op grond van werk wat deur opvoedkundige instellings in Suid-Afrika aangebied word.

Alle studente-inskrywings moet aan die hand van die toepaslike “Voorbereidingsriglyne” in die professionele kategorieë gekontroleer word.

Maak asb. seker dat jy soveel inligting moontlik agter op jou inskrywing verskaf. Indien moontlik en waar nodig, neem die beoordelaars deur jou inskrywing om alle aspekte daarvan te verduidelik, met inbegrip van strategie, innoverende idees, teikengehoor en verskaf alle resultate tot jou beskikking.

Oorsig-video’s moet beperk word tot twee (2) minute. Indien dit nodig geag word, mag die volledige werk die 2-minute oorsig vergesel.

Wanneer veelvoudige elemente van ’n veldtog in verskillende kategorieë ingeskryf word, is dit noodsaaklik dat die inskrywing toepaslik beskryf word vir elke kategorie. As die beoordelaars nie geredelik kan ontsyfer watter elemente vir ’n bepaalde kategorie oorweeg moet word nie, sal dit teen jou inskrywing tel.

Wanneer ’n oorsig-video’s verskaf word, word dit sterk aanbeveel dat die aanbieding pasgemaak of aangepas word om die elemente te beklemtoon wat die relevantste is met betrekking tot die gekose kategorie.

Daar is ses (6) studente hoofkategorieë:

 

S.1  Studente: Televisie-, Rolprent- & Videokommunikasie

Subkategorieë:

 • S.1.A  Televisie-, Rolprentteater- & Internetreklame
  • Inskrywings moet ontwerp wees vir die uitsaaimedia of die Internet. Geen storieborde nie – net voltooide advertensies mag ingeskryf word.
  • LET WEL: Alle inskrywings is enkel, tensy anders vermeld. ’n Nuwe inskrywing moet vir elke stuk ingedien word (byvoorbeeld, jy kan nie ’n televisie-advertensie en ’n Internet-advertensie as een (1) inskrywing indien nie).
 • S.1.B  Bewegende grafika
  • Met inbegrip van animasie, spesiale visuele effekte, openings- en sloterkennings, kanaalidentiteite en TV-promosies. Enige oudiovisuele media wat as deel van ’n kursus aan ’n opvoedkundige instelling geskep is, mag ingeskryf word, met inbegrip van musiekvideo’s, kort rolprente, ens.
  • LET WEL: Die inskrywings moet geredigeer word tot ’n maksimum van twee (2) minute. Die inskrywing mag inleidende skerms bevat wat die konteks van die inskrywing verduidelik asook enige redigering wat gedoen is.
  • ALLE werk moet met Engelse vertalings ingedien word.
 • S.1.C  Televisie-, Rolprent- & Videovernuf
  • Sluit in alle rolprentvernuf – regie, kinematografie, skryfkuns, produksie-ontwerp, animasie, spesiale visuele effekte, redigering, beste gebruik van gelisensieerde musiek, oorspronklike musiek & klankontwerp en uitvoering.
  • Gaan die “Professionele Kategorieë” na vir ’n beskrywing van elke vernufafdeling.
  • LET WEL: ’n Enkelinskrywing mag vir veelvoudige vernuftoekennings ingedien word, byvoorbeeld, regie, skryfkuns & uitvoering (asook in een van die twee kategorieë hierbo, naamlik Bewegende Grafika). Skep asb. ’n afsonderlike inskrywing vir elke vernuf.

 

S.2   Studente: Radiokommunikasie

 • Radio-advertensies: Vir radiostasies, sowel uitsaai- as Internetradio;
 • Radio-handelsnaaminhoud: sluit in die integrasie van ’n handelsnaam in ’n inhoudsplatform – óf voorafbestaande of spesifiek geskep met die doel om die handelsnaam te bevorder.

Radio-inskrywings moet volwaardige advertensies in elektroniese formaat wees. Geen storieborde sal aanvaar word nie.

 

S.3    Studente: Drukmedia, Buitelug & Buitenshuis

Alle inskrywings is enkelelemente. Byvoorbeeld: Drie (3) gedrukte advertensies wat deel vorm van ’n veldtog, moet elk individueel ingeskryf word, nie as verskeie van een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Subkategorieë:

 • S.3.A Koerant- en Tydskrifreklame
  • Koerante & Tydskrifte wat standaard mediaruimte gebruik.
  • Taktiese Gebruik van Drukmedia: Nie-tradisionele en spesiale gebruik van koerante & tydskrifte, byvoorbeeld ’n volledige artikel of insetsel; gebruik van kantruimtes, bladsynommers, inhoud in ’n publikasie, katalogusse, omhulsels, bande, uitskiet, 3D, ens.
 • S.3.B Binne-ontwerpplakkate
  • Plakkate vir binne- pleks van buiteluggebruik, byvoorbeeld winkels, supermarkte, motorvertoonlokale, apteke, hospitale, skole, banke, kantore, residensiële geboue, tentoonstellings, museums, galerye, ens.
  • LET WEL: Alle Buitelug- en Lamppaal-inskrywings moet in die Buitelug- & Buitenshuise kategorie gedoen word.
 • S.3.C Buitelug & Buitenshuis
  • BUITELUGMEDIA: vaste buitelug-mediaruimtes met inbegrip van buitelugborde, elektroniese skerms, bushaltes, lamppaalreklame, ens.
  • OMGEWINGS- & ALTERNATIEWE MEDIA: Alle vryformaat, nie-tradisionele mediavorms, met inbegrip van gebouomhulsels, pamflette, kiosks, muurpanele, handelsware, media wat nie vantevore gebruik is nie, sportvelde, promosionele geskenke en monsters (sampling).
  • WINKEL: winkel promosionele media sluit in alle areas in die winkelomgewing: hysers, verkooppunt, promosionele handelsmerke, roltrappe/trappe, winkelwaentjies, ruskamerreklame, toonvenster-uitstallings, ens.
  • PAD- & LUGVERVOER: enigiets wat pad- of spoorvoertuie behels (motors, motorfietse, busse, treine, vragmotors) of vlieënde en swewende voorwerpe (vliegtuie, ballonskepe, helikopters, opblaasartikels, warmlugballonne, ens).
  • DIREKTE BEMARKING: Plat of driedimensionele media wat deur middel van konvensionele pos, koerier of handaflewering afgelewer word, met inbegrip van kaartjies, katalogusse, geskenke, uitnodigings, promosies, monsters (samples), ens.

 

S.4   Studente: Kommunikasie-ontwerp

Subkategorieë:

 • S.4.A Logo’s & Identiteitsprogramme      
  • Enkel logo-ontwerp. Mag verwysingsmateriaal insluit om die ontwikkeling van die logo en die toepassing daarvan te toon.
  • Identiteitsprogramme moet minstens drie (3) elemente van ’n handelsnaamidentiteit insluit soos ’n logo, visitekaartjies, briefhoofde en koeverte. Mag digitale komponente insluit.
 • S.4.B Kollaterale Ontwerp
  • Direkte & Promosionele Posbemarking: Plat of driedimensionele media wat deur middel van konvensionele pos, koerier of per hand afgelewer word, met inbegrip van kaartjies, katalogusse, geskenke, uitnodigings, promosies, monsters (samples), ens.
  • Algemene kollateraal: Alle losstaande elemente met inbegrip van kalenders, kaartjies, drasakke, materiaalontwerpe, winkels, uitnodigings, etikette, verkooppunt, promosionele items, muurpapier, geskenkpapier, ens.
 • S.4.C Publikasie-ontwerp
  • Enkelelemente in ’n publikasie: tydskrifinsetsel, boekomslag, omslagontwerp, tydskrifvoorblad, publikasieomhulsel, ens.
  • Volwaardige publikasies: Fisieke & Elektroniese publikasies, jaarverslae, boeke, brosjures, tydskrifte, handleidings, koerante en tegniese literatuur.
 • S.4.D Verpakkings- en Nywerheidsontwerp
  • Nywerheidsontwerp sluit in produkte wat spesifiek bekendgestel is om handelsnaamekwiteit te bevorder.
  • Verpakkingsontwerp met die spesifieke doel om handelsnaamekwiteit te bevorder, met inbegrip van koeldrankhouers en -verpakking, voedselverpakking, parfuumbottels en -verpakking, kleinhandel-produkverpakking, ens.
 • S.4.E Bewegende & Digitale Grafiese Ontwerp
  • Bewegende Grafiese Ontwerp: Sluit in animasie, spesiale visuele effekte, openings- en sloterkennings, kanaalidentiteite, TV-promosies.
  • Ontwerp vir Digitaal: Erken die belangrike rol van ontwerp in digitale media. Enige digitale platform kan hier ingeskryf word en die beoordelaars sal die innovasie in grafiese ontwerp op die platform oorweeg. Voorbeelde sluit in animasie, bewegende grafika en stilontwerp – webwerwe, mobiel, interaktiewe toepassings en publikasie-ontwerp.

Enige klank-visuele media wat geskep is as deel van ’n kursus aan ’n opvoedkundige instelling kan ingeskryf word, met inbegrip van musiekvideo’s, kort rolprente, ens.

 

S.5  Studente: Digitale & Interaktiewe Kommunikasie

Kategorieë is slegs oop vir inskrywings in Suid-Afrika se inheemse tale, Engels uitgesluit. Alle inskrywings moet ten minste 70% in Afrikaans, Zoeloe, Xhosa, Ndebele, Swazi, Tsonga, Venda, Tswana, Pedi of Sotho wees.  Alle inskrywings moet vergesel word van ’n Engelse vertaling.

Subkategorieë:

 • S.5.A Digitale Media
  • Vertoonreklame: Betaalde mediaruimte op ’n derdeparty-platform, met inbegrip van banieradvertensies, tussenbladsye, uitskietvensters. Elke banieradvertensie in ’n veldtog moet afsonderlik ingeskryf word.
  • Webwerf of Mikrowerf: ’n Webwerf word gedefinieer as ’n langtermyn platform wat vir ’n volgehoue tydperk die hoof-aanlyn-verteenwoordiging van ’n handelsnaam is, bv. www.bmw.co.za of ’n webwerf wat vir ’n spesifieke produk of subhandelsnaamervaring geskep is, bv. Glade-fees 2014.
  • Sosiale Media: Sluit in die skepping van sosiale platforms, die gebruik van bestaande sosiale platforms en gebruiker-gegenereerde inhoud. Alleenstaande aanlyn-video word NIE hierby ingesluit NIE – dit moet onder TV, Rolprent & Video ingeskryf word.
  • Digitale Toepassings, Speletjies & Interaktiewe gereedskap: Handelsnaamrelevante toepassings, met inbegrip van aktiewe tafelrekenaarskerms, handelsnaamtegnologie, korporatiewe aanbiedings, aflaaibare klein tafelrekenaar-toestelle (widgets), speletjies wat spesifiek vir ’n handelsnaam geskep is, installasies, intelligente toepassings met Internetverbinding, kiosks en tastafel (touch table).
  • Mobiele Media: Mobiele toepassings, mobiele werwe, handelsnaamspeletjies wat spesifiek vir slimfone en/of tablette geskep is.
 • S.5.B Digitale Vernuf
  • Gebruikerservaring-ontwerp: Gebruikerservaring-ontwerp en inligtingsargitektuur. Die gebruikerservaring deur middel van die koppelvlak. Uitmuntendheid in gebruikerservaring-ontwerp (UX). Deelnemers moet die UX-denke verduidelik en die beoordelaars oortuig hoe hul denke tot verbruikersgenot gelei het.
  • Skryfkuns: spesifiek vir digitale media.
  • Gebruik van Tegnologie: Innovasie in die gebruik van tegnologie vir alle digitale platforms.  Die tegnologie moet waarde toevoeg tot die algehele ervaring en handelsnaamaanbod.
  • Musiek & Klankontwerp: Innoverende gebruik van klank en digitale media.

LET WEL: ’n Enkelinskrywing mag vir verskeie vernufitems ingeskryf word, bv. Animasie, Skryfkuns & Gebruik van Tegnologie. Die werk moet ook ingeskryf word vir elke vernufafdeling waarin jy beoordeel wil word.

 

S.6  Studente: Geïntegreerde Veldtog

         Geborg deur die ATKV

Subkategorieë:

 • S.6.A  Geïntegreerde Veldtog
  • ’n Kategorie wat voorsiening maak vir kommunikasieveldtogte oor verskeie platforms heen – ’n minimum van drie verskillende mediatipes word verlang. Voorbeeld: ’n veldtog mag televisie, radio en buitelug insluit; OF binneversiering, plakkate & aanlyn.
  • Dit is belangrik dat die media as ’n hegte veldtog saamwerk en inskrywings moet die integrasie van die verskillende mediaplatforms verduidelik.
  • LET WEL: ALLE werk moet met Engelse subtitels en vertalings ingedien word.
 • S.6.B Gedrukte & Ontwerpvernuf
  • Vernufinskrywings sal geëvalueer word na gelang van die mate waartoe die inskrywing in ’n bepaalde vernufafdeling uitmunt.
  • Die vernuf sal oorweeg word in die algehele konteks van die inskrywing, met ander woorde die vernuf moet integraal deel wees van, en ondersteunend tot die doelwit en konsep van die inskrywing en moenie oortollig en losstaande wees nie, dus moet die vernuf waarde toevoeg tot die inskrywing.
  • Alle vernufinskrywings moet as afsonderlike stukke ingeskryf word. Byvoorbeeld, drie (3) plakkate van ’n veldtog moet elk afsonderlik ingeskryf word en nie as verskeie van een (1) inskrywing nie. As die beoordelaars besluit verskeie inskrywings verteenwoordig ’n veldtog, sal dié inskrywings in een (1) veldtogtoekenning saamgevoeg word.

Subkategorieë:

 • S.6.B1   Kunsleiding
 • S.6.B2   Skryfkuns
 • S.6.B3   Illustrasie
 • S.6.B4   Tipografie
 • S.6.B5   Fotografie